Niels Jørgens slamsuger Aut. kloakmester

» Forside » Ny slamsuger » Slamsugning » Højtryksspuling » Rotter
» TV inspektion » Entreprenøropgaver » Samarbejdspartnere » Kloakanlæg

Kloakanlæg

Jeg er aut. kloakmester, og udfører alle former for kloakanlæg, både reperation og nyanlæg.

Vi har stor erfaring med kloak i "det åbne land". Fx: 3 kammertank med nedsivning eller minirensningsanlæg.

Nedpløjøning af vand/spildevandsledning

Drænarbejde på landbrugsjord udføres med laser.

Større gravearbejde udføres af Erik - Se nærmere

Vi forhandler plastdrænrør i alle dimenisioner.


40 42 01 30 - nielsjrgenpedersen@me.com