Niels Jørgens slamsuger Aut. kloakmester

» Forside » Entreprenøropgaver » Kloakanlæg » TV inspektion » Rotter » Samarbejde

Kloakanlæg

Jeg er aut. kloakmester, og udfører alle former for kloakanlæg, både reperation og nyanlæg.

Vi har stor erfaring med kloak i "det åbne land". Fx: 3 kammertank med nedsivning eller minirensningsanlæg.

Nedpløjøning af vand/spildevandsledning.

Drænarbejde på landbrugsjord udføres med laser.

Større gravearbejde udføres af Erik - Se nærmere

Vi forhandler plastdrænrør i alle dimenisioner.


53 61 01 30 - nielsjrgenpedersen@me.com